ยูเอ็นชมปักกิ่งปรับปรุงอากาศดีขึ้นและเป็นแบบอย่างให้เมืองอื่นได้

สหประชาชาติรายงานว่า คุณภาพอากาศในกรุงปักกิ่งดีขึ้นช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะ

รายงานทบทวนการควบคุมมลพิษทางอากาศในปักกิ่ง 20 ปีในที่ประชุมด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติที่ไนโรบีระบุว่า จีนได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเครื่องมือตรวจวัด ให้คำแนะนำแก่ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอากาศ รายงานทบทวนคุณภาพอากาศที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมปักกิ่ง ย้ำว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม2.5) ลดลงถึงร้อยละ 35.6 ช่วงปี 2556-2560 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการหันมาใช้พลังงานสะอาดในการขนส่งและภาคการผลิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยชิงหวา ผู้ร่วมทำรายงานกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นคือการวางแผนที่ดีและการบังคับใช้ให้ได้ผล ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆกล่าวเสริมว่า ความสำเร็จของจีนในการทำให้อากาศดีขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการทุ่มเทอย่างหนักทั้งเวลา ทรัพยากร และเจตนารมณ์ทางการเมืองที่แน่วแน่