ความเสี่ยงของการจ่ายเงินมากเกินไป

ความเสี่ยงของการจ่ายเงินมากเกินไปมีอยู่สำหรับทุกองค์กรและเรามีกระบวนการกู้คืนที่แข็งแกร่งสำหรับหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระรวมถึงการจ่ายเงินเกินเงินเดือนและเราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อกู้คืนเงินทั้งหมด ประธานองค์กรปกครองส่วนท้อง Cosla กล่าวว่ารายงานดังกล่าวเป็นการเตือนความจำเกี่ยวกับแรงกดดันมากมายและหลากหลายต่อรัฐบาลท้องถิ่น

ที่ปรึกษาของสกอตแลนด์ชื่นชมบทบาทและหน้าที่ของพวกเขาในการปกป้องเงินสาธารณะและจริงจังกับมัน Cosla และเพื่อนร่วมงานของเราในบริการปรับปรุงจะให้การสนับสนุนสภาสมาชิกของเราต่อไปเพื่อหาวิธีในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของเราในพื้นที่สำคัญยิ่งนี้ยิ่งขึ้นไป การป้องกันไม่ให้เงินหายไปจากความผิดพลาดและการฉ้อโกงอาจกลายเป็นเครียด จุดอ่อนที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บางอย่างปรากฏให้เห็นในหมู่คณะกรรมการและผลที่ตามมาอาจร้ายแรงรวมถึงการสูญเสียเงินจำนวนมากของประชาชนผลกระทบต่อบริการและความเสียหายต่อชื่อเสียง